Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 12345 > >>

Les marques d’usage dans les dictionnaires bilingues français-polonais et polonais-français

AbstractDownload articleDownload article

label, Polish-French dictionary, French-Polish dictionary, bilingual lexicography

Przeplatanie się motywów śmierci i snu w powieści Jana Balabána Zeptej se táty

AbstractDownload article

Jan Balabán, death, dream, religion, psychoanalysis, biblical symbolism

Перетолкование мифов в русской литературе XXI века. Пелевинский вариант на тему лабиринта

AbstractDownload articleDownload article

Pelevin, myth of the Minotaur and the labyrinth, The Helmet of Horror, chat, poetics of the postmodern prose

Uwagi o przestępstwie uprzywilejowanym z perspektywy dzieciobójstwa

AbstractDownload articleDownload article

Penal Code, crime of infanticide, emotional disturbance, labour, psyche of a woman

Uczestnictwo nauczyciela akademickiego w pracach organizacyjnych uczelni wyższej

AbstractDownload articleDownload article

science workers, higher education, academic teachers, organizational duties, labour law

Uwagi o statusie prawnym diagnosty laboratoryjnego

AbstractDownload articleDownload article

free profession, lab diagnostician, employee, employment relationship, profession of public trust, medicine and health service

Cechy Spółdzielni Socjalnej — kierunek zmian ustawodawczych

AbstractDownload articleDownload article

Law, Legal Economics, Legal Institutions, Social Economy, Social Cooperatives, Labor Law

Struktura dochodów i wydatków gospodarstw domowych w świetle procesu odtwarzania zasobu siły roboczej na Ukrainie

AbstractDownload articleDownload article

household, household expenses, household income, labor force

Zmiany demograficzne a polski rynek pracy

AbstractDownload articleDownload article

demographic dependency ratio, demography, emigration, labor market, labor productivity, Poland, Poles, productive/post-productive age, social policy, society ageing

Uwarunkowania rozwoju polityki społecznej II Rzeczypospolitej Polskiej w  świetle ustawodawstwa międzynarodowego i konstytucji marcowej

AbstractDownload articleDownload article

social policy, social services, International Labour Organization, the March Constitution of Poland, Treaty of Versailles

El laberinto de Fernando Arrabal como obra trágica

AbstractDownload articleDownload article

Spanish contemporary theatre — tragedy — Fernando Arrabal — The Labyrinth

Zmiana treści stosunku pracy mianowanego urzędnika służby cywilnej

AbstractDownload articleDownload article

civil servant, appointed employment relationship, unilateral orders, availability, subordination, changes to the employment relationship

Go to page: 12345 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout