Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Kwestia Rzezi Wołyńskiej w kontekście kryzysu ukraińskiego — między rosyjską propagandą, ukraińskim poszukiwaniem tożsamości narodowej a polską racją stanu

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2450-274X.2.6

AbstractDownload articleDownload article

Rzeź Wołyńska, kryzys ukraiński, propaganda, ukraiński nacjonalizm, polska racja stanu, Ukraińska Powstańcza Armia, Euromajdan, The Volhynian Slaughter, the Ukrainian crisis, propaganda, Ukrainian nationalism, Polish raison d’État, Ukrainian Insurgent Army, the Euromaidan

Смех и смерть в русской культурной традиции: истоки и трансформация мотива

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.167.2

AbstractDownload articleDownload article

Russian culture, death archetype, laughter as death overcoming, irony and parody in folklore and literature, російська культура, архетип смерті, сміх як подолання смерті, іронія і пародія смерті в фольклорі та літературі

Karnawalizacja śmierci w literaturze rosyjskiej lat trzydziestych XX wieku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.167.29

AbstractDownload articleDownload article

death, totalitarian regime, carnivalesque, grotesque, laugh, смерть, тоталитаризм, карнавализация, гротеск, смех

Geneza i ewolucja humoru

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1232-9657.27.9

AbstractDownload articleDownload article

humor, laughter, evolution, language, evolution of humor, evolution of language, evolutionary adaptation

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout