Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Studium retoryczne dwóch stylów przywództwa w "Dyrygencie" Andrzeja Wajdy

AbstractDownload articleDownload article

rhetorical analysis, film, A. Wajda, communication styles, leadership styles, metaphor, personalism, analiza retoryczna, style komunikacji, style przywództwa, metafora, personalizm

Recenzja: O naturze przywództwa Adolfa Hitlera w ujęciu Laurence’a Reesa

AbstractDownload articleDownload article

leadership, myth, charisma, Adolf Hitler

The scope and limit for the development of corporate social responsibility in the Baltic States as a strategy of corporate communication

AbstractDownload articleDownload article

corporate social responsibility (CSR), corporate communication, Baltic States, consumers, stakeholders, opinion leaders

The importance of “contextual intelligence” in political leadership audience perception

AbstractDownload articleDownload article

political leadership, contextual intelligence, priming, public opinion, local elections, political communication

Wódz, naród, rasa. Ideologiczne przesłanki nazistowskich koncepcji prawa

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.39.1.2

AbstractDownload articleDownload article

law, national socialism, leader, nation, race, Third Reich

Komunikacja liderów polskich partii politycznych w mediach społecznościowych w okresie pełnego cyklu wyborczego w latach 2014–2015

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.23.11

AbstractDownload articleDownload article

social media, political leaders, political parties, election campaign, media społecznościowe, liderzy polityczni, partie polityczne, kampania wyborcza

Constructing Political Leadership during the 2015 European migration crisis: The Hungarian case

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1899-5101.11.1(20).1

AbstractDownload articleDownload article

CIP model of leadership, discursive-interactive approach, political situation, European migration crisis, Hungary

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout