Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Охрана прав человека в правовой системе Украины

AbstractDownload articleDownload article

rights and liberties, protection of human rights, the legal system of Ukraine

Ewolucja myśli polityczno-państwowej Józefa Piłsudskiego oraz jej wpływ na myśl społeczną i dokonania Drugiej Rzeczypospolitej

AbstractDownload articleDownload article

Józef Piłsudski, political thought of the Second Polish Republic, parliamentary democracy, authoritarianism, legal system of the Second Polish Republic

Rola sądów administracyjnych w nowozelandzkim systemie prawnym

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.320.8

AbstractDownload articleDownload article

New Zealand judiciary, New Zealand law, New Zealand legal system, administrative tribunals, administration, New Zealand administration, New Zealand

Pogranicza systemów prawnych, w szczególności pozaborowych, w pracach nad kodyfikacjami prawa cywilnego i handlowego w II RP

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.324.7

AbstractDownload articleDownload article

civil law, commercial law, codification of laws, mixed legal systems, Zivilrecht, Handelsrecht, Kodifikation des Rechts, Grenzgebiete der Rechtssysteme

Przedsiębiorstwo w polskim systemie prawnym

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.112.3

AbstractDownload articleDownload article

enterprise, legal system, economic activity, enterprise components

Przedsiębiorstwo w polskim systemie prawnym

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.112.3

AbstractDownload articleDownload article

enterprise, legal system, economic activity, enterprise components

Pracodawca jako kategoria systemu prawa

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.113.5

AbstractDownload articleDownload article

employer, legal system, concept of employer, pracodawca, system prawa, koncepcja pracodawcy

„Spoliatus ante omnia restituendus est. Spuilzie” jako szkocka metoda restytucji utraconego posiadania

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.325.6

AbstractDownload articleDownload article

spuilzie, possession, property law, possessory protection, Scots law, institutional writers, hybrid legal systems, spuilzie, Besitz, Sachenrecht, possessorischer Schutz, schottisches Recht, institutionelle Schreiber, hybride Rechtssysteme

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout