Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Kilka uwag o problematyce komunikatywności tekstów prawnych

AbstractDownload articleDownload article

legal language, creation of law, legal writing, flexibility of law, precision of law, clarity of law, articulateness of law, legislator, język prawny, język prawa, tworzenie prawa, legislacja, język ustaw, elastyczność, jasność, zrozumiałość, komunikatywność ustawodawca, kompetencja językowa

Kilka uwag o  prawnokarnej polityce legislacyjnej

AbstractDownload articleDownload article

penal policy, rational legislator, criminalization, judicial sentencing

Aktualność operatywnego modelu wykładni prawa w obliczu postmodernizmu

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.320.11

AbstractDownload articleDownload article

legal interpretation, rational legislator, postmodernism, modernity, deconstructionism

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout