Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Значение внутренней формы слова при форми- ровании эмотивной оценочности русской субстандартной лексики и фразеологии

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.162.5

AbstractDownload articleDownload article

semantics, pragmatics, substandard, emotional evaluation, Russian lexis and phraseology, lexicography, semantyka, pragmatyka, substandard, ewaluacja emocjonalna, leksyka i  frazeologia rosyjska, leksykografia

Dawne znaczenia wyrazów nie giną bez śladu

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1232-9657.26.8

AbstractDownload articleDownload article

archaic lexis, etymology, diachrony, phraseology, motivation, semantics

Spremembe v leksiki in skladnji v sodobni slovenščini

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.42

AbstractDownload articleDownload article

lexis, syntax, semantic change, word-formation, neologisms, leksyka, składnia, tworzenie znaczeń, słowotwórstwo, neologizmy

Dephraseologische Derivate oder sog. Einwortphraseologismen? Historisch-etymologische Analysen von verbalen Einheiten

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0435-5865.143.14

AbstractDownload articleDownload article

lexis, phraseology, etymology, dephraseological derivation, language history, Lexik, Phraseologie, Etymologie, dephraseologische Derivation, Sprachwandel

The role of the process of updating orientalisms in the formation of Sarajevo’s modern urban koiné

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.169.9

AbstractDownload articleDownload article

urban koiné, spoken language, orientalisms, semantic transformation, lexis, phraseology, gradski žargon, razgovorni jezik, orijentalizmi, semantička transformacija, leksika, frazeologija

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout