Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Globalna sprawiedliwość a problem imigracji

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.23.3

AbstractDownload articleDownload article

global justice, liberalism, communitarianism, immigration, free-rider problem, globalna sprawiedliwość, liberalizm, komunitaryzm, imigracja, problem gapowicza

The Variety of Secularisms in the European Political Thought

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.21.4

AbstractDownload articleDownload article

postsekularyzm, religia i polityka, laicyzm, laïcité, liberalizm, agnostycyzm

Emotional investments: Contemporary Polish romantic comedy and neoliberalism

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.24.11

AbstractDownload articleDownload article

romantic comedy, neoliberalism, family film, Polish cinema, romance, emotions, komedia romantyczna, neoliberalizm, kino familijne, kino polskie, romans, emocje

„Nigdy nie przeżyłem takiego upokorzenia”. Victim show jako nowy gatunek medialny

AbstractDownload articleDownload article

kultura upokarzania, neoliberalizm, etyka mediów, gatunek medialny, victim show

Przerosty etatyzmu

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.26.12

AbstractDownload articleDownload article

etatyzm, myśl ekonomiczna, liberalizm, państwo, interwencja, demokracja, statism, liberalism, economical thought, interventionism

Krytyka kapitalizmu jako krytyka kultury

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.23.1.4

AbstractDownload articleDownload article

Marxism, hauntology, modernity, postmodernity, capitalism, neoliberalism, capitalist realism, left, marksizm, widmontologia, nowoczesność, ponowoczesność, kapitalizm, neoliberalizm, realizm, kapitalistyczny, lewica

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout