Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Rejestracja rękopiśmiennych i drukowanych poloników w zbiorach zagranicznych — problem wciąż otwarty

AbstractDownload articleDownload article

Polonica, cultural heritage, library collections, archive collections

Naukowe opracowanie i katalogowanie rękopisów nowożytnych i najnowszych (XVI–XX w.) w polskich bibliotekach w II połowie XX wieku. Metodologia — teoria i praktyka

AbstractDownload articleDownload article

library manuscripts, processing of library collections, inventory of library collections, cataloguing, manuscript catalogues, Polish libraries in the second half of the 20th century

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout