Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Styl życia a świadomość ekologiczna konsumentów na rynku turystycznym — relacje, uwarunkowania i problemy

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.4.4

AbstractDownload articleDownload article

ecological awareness, consumer, tourist market, lifestyle

Wspólnoty intencjonalne jako przykład alternatywnego stylu życia

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.4.5

AbstractDownload articleDownload article

lifestyle, intentional communities, consumerism, sustainable development, ecovillage

Style życia we współczesnym społeczeństwie i ich wpływ na zachowanie rynkowe młodych konsumentów

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.4.6

AbstractDownload articleDownload article

lifestyle, consumer behaviour, consumerism, sustainable development

Dylematy zdrowotne Polaków

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.4.13

AbstractDownload articleDownload article

state of health, health care, healthy lifestyle

Symbolika krwi a bezkrwawa dieta w Starym i Nowym Testamencie i jej wpływ na styl życia. Aspekty prawne

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.24.4.2

AbstractDownload articleDownload article

Old Testament, New Testament, blood, symbolism of blood, lifestyle

Prozdrowotny styl życia polskich studentów

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.27.3

AbstractDownload articleDownload article

lifestyle, healthy lifestyle, health, styl życia, prozdrowotny styl życia, zdrowie

Lifestyle segmentation of Czech food shoppers

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.25.2.4

AbstractDownload articleDownload article

consumer behavior, consumer segmentation, food-related lifestyle

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout