Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Deutsche entlehnte Rechtstermini als Ableitungsbasen polnischer Ortsnamen

AbstractDownload articleDownload article

German-Polish word comparison, translation, loanwords, explaining paraphrase

Russische Lehnwörter im Deutschen

AbstractDownload articleDownload article

Deutsch, Lehnwort, Lexem, Russisch, German language, lexeme, loanword, Russian language

Розвиток української футбольної лексики у Cхідній Ґаличині на початку ХХ століття

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.28

AbstractDownload articleDownload article

Ukrainian football terminology, thematic group of football vocabulary, native name, loanword, synonym, ukraińska terminologia piłki nożnej, grupa tematyczna słownictwa piłki nożnej, nazwa rodzima, zapożyczenie, synonim

Przysłówki i wyrażenia adwerbialne pochodzenia rosyjskiego w języku polskim (I)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.166.11

AbstractDownload articleDownload article

loanwords, loan-adverbs, adverbial expressions, Russianisms, Polish-Russian Russian-Polish languages in contact, заимствования, заимствованные наречия, наречные выражения, русизмы, польско-русские и русско-польские языковые контакты

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout