Wyszukiwanie

Słowa kluczowe: Tylko słowa kluczowe:

Periodyk:

Autor:

ISSN:

Wyniki wyszukiwania:

Artykuły:

Deutsche entlehnte Rechtstermini als Ableitungsbasen polnischer Ortsnamen

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

German-Polish word comparison, translation, loanwords, explaining paraphrase

Russische Lehnwörter im Deutschen

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Deutsch, Lehnwort, Lexem, Russisch, German language, lexeme, loanword, Russian language

Розвиток української футбольної лексики у Cхідній Ґаличині на початку ХХ століття

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.28

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Ukrainian football terminology, thematic group of football vocabulary, native name, loanword, synonym, ukraińska terminologia piłki nożnej, grupa tematyczna słownictwa piłki nożnej, nazwa rodzima, zapożyczenie, synonim

Przysłówki i wyrażenia adwerbialne pochodzenia rosyjskiego w języku polskim (I)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.166.11

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

loanwords, loan-adverbs, adverbial expressions, Russianisms, Polish-Russian Russian-Polish languages in contact, заимствования, заимствованные наречия, наречные выражения, русизмы, польско-русские и русско-польские языковые контакты

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy