Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Mediacja jako instrument polityki władz gminy służący zapewnieniu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju w planowaniu przestrzennym

AbstractDownload articleDownload article

mediation, public participation, sustainable development, local spatial planning

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout