Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Journals:

Artykuły:

Go to page: 12345 > >>

Як тіло словом стало: "міфологія тілесності" в українській постмодерній прозі

AbstractDownload articleDownload article

Ukrainian postmodern prose, a human body, archetypal and mythological motifs, aspects of birth and death

Przodkowie Mieszka w Kronice Anonima zwanego Gallem. Wokół narodzin tradycji genealogicznej Piastów

Download article

Mieszko I, Kronika Galla Anonima, tradycja genealogiczna, Piastowie

La notion de polyphonie et le subjonctif

AbstractDownload articleDownload article

polyphony, dialogics, subjunctive

Cuando al leer aceptación comprendemos acceptance. Estudio sobre el efecto de la frecuencia léxica en contexto de inmersión

AbstractDownload articleDownload article

lexical frequency, morphological processing, dual-route theories, linguistic immersion, cognates

Zmory codzienności Aleksandra Błoka. Traumatyczne spotkania poetyckiej nadwrażliwości z rzeczywistością społeczną w Dziennikach z lat 1911–1913

AbstractDownload articleDownload article

psychical hypersensitivity, creativity, egocentrism, psychopathological reaction, distortion of reality

Noc, sen i bezsenność w powieści Borysa Pasternaka Doktor Żywago

AbstractDownload articleDownload article

Pasternak, sleep, ordinary physiological state, psychological functions, insomnia, abnormal phenomenon

Nowe polskie czasopisma bibliologiczne i bibliotekoznawcze w świetle aktualnych ministerialnych wytycznych oceny i punktacji czasopism naukowych

AbstractDownload articleDownload article

scientifi c periodicals, assessment of scientific periodicals, scoring of periodicals, „Toruńskie Studia Bibliologiczne”, „Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy”, „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi”

Badania nad dyskursem we współczesnym językoznawstwie polonistycznym

AbstractDownload articleDownload article

discourse, conceptual space of discourse, text, functional style, anthropological linguistics

Norma a wariancja frazeologiczna w języku polskim oraz serbskim

AbstractDownload articleDownload article

language norm, phraseological unit, variance

Profilowanie psychologiczne seryjnych zabójców

AbstractDownload articleDownload article

serial killer, murder, typology of killers, psychological profiling, deductive methods

Retoryka: od Richarda E. Volkmanna do czasów najnowszych (rozwój dyscypliny)

AbstractDownload articleDownload article

rhetoric, logic, progymnasmata, education

Warunkowe zwolnienie z reszty kary pozbawienia wolności z perspektywy problemów z ustalaniem treści i kierunku prognozy kryminologicznej

AbstractDownload articleDownload article

parole, probation, criminological forecasting, imprisonment

Go to page: 12345 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout