Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Journals:

Artykuły:

Go to page: 12345 > >>

Ciało, choroba i kicz: melancholijne sublimacje we współczesnej ukraińskiej prozie młodzieżowej

AbstractDownload articleDownload article

sick body, young subculture, kitsch, loser, melancholy, sublimation

„Odešly duše a zbyla těla“. Somatický rozměr lidské existence v próze Miloše Holase ve světle koncepce filozofické antropologie Maxe Schelera

AbstractDownload articleDownload article

Czech literature, naturalism, Miloš Holas, Max Scheler, body, philosophical anthropology

Smrť v literatúre pre deti a mládež

AbstractDownload articleDownload article

death, religion, philosophy, death education

Kommunikative Nähe, Distanz und Höflichkeit in den polnischen Anrede- und Begrüßungsformeln einer E-Mail

AbstractDownload articleDownload article

kommunikative Distanz, Nähe, Begrüßungsformeln, der elektronische Brief, höflich, überhöflich, communicative closeness and distance, politeness, polite, impolite, electronic corespondence

Figures des premiers traducteurs polonais de Proust

AbstractDownload articleDownload article

Proust, In Search of Lost Time or Remembrance of Things Past, first translators

Impresos teatrales de Gibert y Tutó: política editorial

AbstractDownload article

18th century, publishing policy, Carlos Gibert y Tutó, “comedias sueltas”

Przebudzenie z melancholii. Projekat Lazarus Aleksandra Hemona

AbstractDownload articleDownload article

experience, melancholy, dream, loss, awakening, self-knowledge, duality, despair, memory, appearance

„Międzyświaty”, zaułki i przestworza. Oniryczna proza Damira Miloša — Nabukodonozor i Otok snova

AbstractDownload articleDownload article

sleep, dream, death, myth, Damir Miloš, Nabuchodonozor, The Island of Dreams

El uso de las formas del teatro en el teatro en Los cuernos de don Friolera de Valle-Inclán

AbstractDownload articleDownload article

play within the play — metatheatre — intertextuality — Valle-Inclán — Los cuernos de don Friolera

О философской лирике Гавилы Державинa

AbstractDownload articleDownload article

Russian poetry, philosophical lyrics, Derzhavin

Trzeci sektor w teorii wielosektorowej polityki społecznej

AbstractDownload articleDownload article

wielosektorowa polityka społeczna, organizacje pozarządowe, trzeci sektor, multi-sectoral social policy, non-governmental organisations, third sector

Zabezpieczenie należności podatkowych hipoteką przymusową

AbstractDownload articleDownload article

compulsory mortgage, security, taxes, tax law, tax procedure, mortgage foreclosure, hipoteka przymusowa, zabezpieczenie, podatki, prawo podatkowe, postępowanie podatkowe, egzekucja z nieruchomości

Go to page: 12345 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout