Wyszukiwanie

Słowa kluczowe: Tylko słowa kluczowe:

Periodyk:

Autor:

ISSN:

Wyniki wyszukiwania:

Artykuły:

Przejdź do strony: 12 > >>

Miłość erotyczna w kilku rosyjskojęzycznych utworach Vladimira Nabokova. Nabokov i Władimir Sołowjow

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Nabokov, Solovyov, love, sex, hereafter

Zdobycie obcej wiedzy kluczowym motywem BIZ ulokowanych za granicą

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

FDI, knowledge spillovers

Sémantika snů v druhé sbírce Odisej (Odysseus) slovinského básníka Gregora Strnišy

AbstractPobierz artykuł

Slovene literature, the poetry of Gregor Strniša, dreams in literature, lyrical subject, postsymbolism

Obraz kobiecości a ewolucja archetypu animy w wybranych powieściach Vladimira Nabokova

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

anima, psychoanalysis, archetype, woman, love

Запахи и звуки как знаки любви в романе Ивана Гончарова Обломов

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Goncharov, Oblomov, senses, the problem of love, olfactory motif, sound motif, Gonczarow, zmysły, problem miłości, motyw zapachu, motyw dźwięku

Ekstaza miłości. Asceza w  teorii i  praktyce życiowej Jelizawiety Skobcowej (Matki Marii, 1891–1945)

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

bestial rage, asceticism, apateu, “Christian work”, brotherly love, звериная злoба, аскетизм, apateu, „христианское делание”, любовь к ближнему

Любовный аффект в ранней лирике Рюрика Ивнева

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

R. Ivnev, love affect, “untold”, modernism/neomodernism, R. Iwniew, miłosny afekt, „niewyrażalne”, modernizm/neomodernizm

Substantivní neurčitá zájmena s předponou ně-/ne- v češtině a slovinštině

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

semantics, Czech language, Slovene language, pronouns

Чувства как литературно-культурный код в поэзии Осипа Мандельштама

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

feelings, love, word and silence, inexpressibility, illusion of being, почуття, любов, слово і мовчання, ілюзорність буття

Czeskie i słowackie elity polityczne — główna przyczyna rozpadu Czechosłowacji

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

political elites, political transformation, Czechoslovakia, Slovak Republic, Czech Republic, politické elity, politická transformácia, Československo, Slovenská republika, Česká republika

Rozkład świata na miarę człowieka: współczesność z perspektywy słoweńskiego dramatopisarstwa

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2353-8546.4.10

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Slovenian contemporary drama, globalization, traditional values,  homo sacer, Christianity, neoliberalism, slovenska sodobna dramatika, globalizacija, tradicionalne vrednote, homo sacer, krščanstvo, neoliberalizem

Three paradigms of journalistic objectivity in Slovenian press history

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

journalism, news, objectivity, paradigm, history, Slovenia

Przejdź do strony: 12 > >>
zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy