Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Nihiliści czy romantycy? Postawy polskich socjalistów wobec małżeństwa na przełomie XIX i XX w. (do 1914 r.) w świetle pamiętników, listów i literatury pięknej

AbstractDownload articleDownload article

nihiliści, romantycy, socjaliści, małżeństwo, pamiętniki, listy, literatura piękna

Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 19 października 2018 roku, sygn. III CZP 45/18

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.28.14

AbstractDownload articleDownload article

glosa, Sąd Najwyższy, własność, małżeństwo, majątek, majątek wspólny, majątek osobisty, Supreme Court, property, marriage, assets, join material propoerty, separate material property

Między sankcjonowaniem kryminalizacji aktów homoseksualnych a konstytucjonalizacją małżeństw osób tej samej płci — przyczynek do rozważań o roli Sądu Najwyższego w Stanach Zjednoczonych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.28.27

AbstractDownload articleDownload article

Sąd Najwyższy, Bowers v. Hardwick, Lawrence v. Texas, Obergefell v. Hodges, małżeństwo osób tej samej płci, prawo, moralność, Supreme Court, same-sex marriage, law, morality

„Краще сім раз горіти, ніж один раз вдовіти”: поняття ‘вдівство’ у мовній свідомості українців

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.170.9

AbstractDownload articleDownload article

linguistic picture, widow, widower, mother, re-marriage, językowy obraz, wdowa, wdowiec, matka, ponowne małżeństwo

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout