Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Konstrukcja finansowego stosunku prawnorynkowego a nadzór makroostrożnościowy na rynku ubezpieczeniowym

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.115.10

AbstractDownload articleDownload article

financial market law privity, macroprudential supervision, macroprudential supervision in the insurance sector, financial market law, financial market law theory

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout