Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 123 > >>

Mission (im)possible. The case of Lithuanian Public Service Broadcasting

AbstractDownload articleDownload article

audiovisual media, public service, Lithuanian Radio and Television, management, funding

Public relations and strategic management: Institutionalizing organization – public relationships in contemporary society

AbstractDownload articleDownload article

strategic management, publics, relationships, reputation, digital media

Zamieszkanie w aglomeracji wałbrzyskiej a opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

AbstractDownload articleDownload article

Wałbrzych agglomeration, inhabitancy, property owners, municipal fee, waste management

Considérations sur les changements intervenus dans les gestions financières des municipalités durant le processus d’adhésion de la Turquie à l’Union Européenne

AbstractDownload articleDownload article

fiscal management (budget management), fiscal transparency, fiscal autonomy, decentralization

Przejęcie i likwidacja katolickiej organizacji Caritas w województwie wrocławskim w 1950 roku

AbstractDownload articleDownload article

church’s charitable activity, state supervision over the church, forced management, compulsory liquidation, nationalization

Zarządzanie strategiczne w samorządzie – ujęcie teoretyczne

AbstractDownload articleDownload article

samorząd terytorialny, zarządzanie strategiczne, polityka regionalna, strategia, instrumenty, usługi publiczne, local government, strategic management, regional policy, strategy, instruments, public services

Uspołecznienie zarządzania publicznego w lokalnej polityce społecznej i pomocy społecznej

AbstractDownload articleDownload article

zarządzanie publiczne, samorząd lokalny, lokalna polityka społeczna, partycypacja, public management, local government, local social policy, participation

Wartości narodowe a konkurencyjność Japonii

AbstractDownload articleDownload article

competitiveness of the economy, organization of enterprises, company management

System zarządzania środowiskowego EMAS jako narzędzie wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwie

AbstractDownload articleDownload article

EMAS, ISO, sustainable development, Lower Silesia, management, zrównoważony rozwój, zarządzanie, Dolny Śląsk

Problematyka tożsamości personalnej w kontekście powołania i  zatrudnienia jednoosobowego zarządu w  jednoosobowej spółce z  ograniczoną odpowiedzialnością

AbstractDownload articleDownload article

private company limited by shares or by guarantee, one-person board, appointment of the sole shareholder to the one-person board of directors, employment of amember of the one-person board of directors, management contract

Wybrane problemy profesjonalizacji organów probacyjnych i  klasyfikacji sprawców oddanych pod dozór do grup ryzyka

AbstractDownload articleDownload article

reoffending, probation agencies, risk assessment, risk management, risk groups

Kilka uwag o problematyce kryminalizacji nadużycia zaufania w świetle współczesnej nauki zarządzania

AbstractDownload articleDownload article

management, trust, criminal law, economic criminal law, economic turnover, zarządzanie, zaufanie, prawo karne, prawo karne gospodarcze, obrót gospodarczy

Go to page: 123 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout