Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Kultura i gospodarka z perspektywy gospodarki doświadczeń

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.23.1.5

AbstractDownload articleDownload article

economy, economics, humanities, experience economy, marketing innovation, kultura, gospodarka, ekonomia, humanistyka, gospodarka doświadczeń, innowacja marketingowa

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout