Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Demokracja masowa — między wolnością a przemocą słowa. Paradoks Ellula

AbstractDownload articleDownload article

sociological propaganda, socialization, biography of Ellul, mass culture, propaganda socjologiczna, socjalizacja, biografia Ellula, kultura masowa

Młodość wobec starości: szacunek czy deprecjacja? „Namir!” Lubka Deresza

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.34

AbstractDownload articleDownload article

youth, old age, depreciation, disgust, mass culture, молодь, старість, зневага, відраза, масова культура

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout