Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Kilka uwag o Komisji dla spraw oszczędności państwowych z 1920 r.

AbstractDownload article

The Second Republic of Poland, administration reform, government of Wincenty Witos, Commission for Matters of State Savings of 1920, administration of the Second Republic of Poland

Milczenie administracji publicznej w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.114.43

AbstractDownload articleDownload article

silence of an administrative organ, economic activity, entrepreneur, the register of regulated activity, silent settling the matter, milczenie organu administracji, działalność gospodarcza, przedsiębiorca, rejestr działalności regulowanej, milczące załatwienie sprawy

Choreografie antropocenu, czyli o materiach wprawiających w ruch

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.22.1–2.8

AbstractDownload articleDownload article

carbocene, anthropocene, matter, agency, choreography, węglocen, antropocen, materia, sprawczość, choreografia

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout