Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

„Глядеть не умеем, понимать не умеем”, или сенситивный код к роману Федора Достоевского Идиот

AbstractDownload articleDownload article

Fyodor Dostoevsky, The Idiot, composition, poetics, motif, feelings, meanings, sight, hearing, touch, smell, F.M. Dostojewski, Idiota, kompozycja, poetyka, motyw, odczucia, zmysły, wzrok, słuch, dotyk, zapach

Wartości w języku biznesu: nowe znaczenia. Analiza wybranych przykładów

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1232-9657.26.5

AbstractDownload articleDownload article

business language, values, new meanings, morality, sensitivity, excellence, loyalty, sentiment, execution, aggressive

Konflikt rosyjsko-ukraiński: wojna znaczeń

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-5345.10.7

AbstractDownload articleDownload article

war of meanings, the Russian-Ukrainian conflict, propaganda, mythologisation, alien meanings, wojna znaczeń, konflikt rosyjsko-ukraiński, propaganda, mitologizacja, obce znaczenia

O budowaniu znaczeń w dyskursie prasowym w ujęciu komparatywnym – na przykładzie zamachów w Norwegii w 2011 roku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1169.37.2

AbstractDownload articleDownload article

discourse analysis, construction of meanings, media, online media, press discourse

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout