Wyszukiwanie

Słowa kluczowe: Tylko słowa kluczowe:

Periodyk:

Autor:

ISSN:

Wyniki wyszukiwania:

Artykuły:

Od Gutenberga do Tanatosa. Sposoby funkcjonowania tematu „śmierci” książki w kulturze

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

book, new media, hypertext, e-book, remediation, anthropothanatology, pop culture

Reading as Synthesis of Immersion and Interactivity: Multimodal Metaphors in "The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore" Combo

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Lessmore, remediation, multimodal metaphor, immersion, interactivity, reading

Mediacja jako instrument polityki władz gminy służący zapewnieniu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju w planowaniu przestrzennym

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

mediation, public participation, sustainable development, local spatial planning

Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń za szkody wyrządzone przez agenta ubezpieczeniowego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.21.2

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

insurance company, insurance agent, agency activities, insurance intermediation, liability regime based on the principle of risk

Zastosowanie metod pokojowego rozstrzygania sporów w konflikcie o Górski Karabach

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.20.13

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Górski Karabach, Armenia, Azerbejdżan, Grupa Mińska, OBWE, mediacja, bezstronność mediatora, pokojowe metody rozstrzygania sporów międzynarodowych, Nagorno-Karabakh, Armenia, Azerbaijan, Group of Minsk, OSCE, mediation, mediator’s impartiality, peaceful means of international disputes settlement

Konsensualne sposoby zakończenia procesu w sprawach o wykroczenia

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.46.9

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

consensual ways, perpetrator, rights, mediation, the conflict penalty

Mediatorzy i instytucje mediacyjne w otoczeniu administracji

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.111.12

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

mediation, mediator, public administration, environment organization

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy