Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Obraz medyczny jako „fenomen”. Ciało w relacji z nie-ludzkimi sprawczościami w wybranych projektach postmedialnych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.21.3.8

AbstractDownload articleDownload article

medical image, phenomenon, agency, non-human actors, posthumanism, obraz medyczny, fenomen, sprawczość, aktorzy nie-ludzcy, posthumanizm

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout