Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Uwagi o statusie prawnym diagnosty laboratoryjnego

AbstractDownload articleDownload article

free profession, lab diagnostician, employee, employment relationship, profession of public trust, medicine and health service

Granice dopuszczalności przeprowadzania testów genetycznych w celach medycznych u osób małoletnich. Rozważania na tle Europejskiej Konwencji Bioetycznej

AbstractDownload articleDownload article

genetic tests, minors, protection of vulnerable persons, genetic services, Convention on Human Rights and Biomedicine

Czarodziejska góra Tomasza Manna jako „kompendium ftyzjatrii” — próba oceny

Download articleDownload article

Tomasz Mann, Czarodziejska góra, literatura, ftyzjatria, historia medycyny, Thomas Mann, The Magic Mountain, literature, pulmonology, history of medicine

Wpływ reformy zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych (ObamaCare) na biznes farmaceutyczny

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.22.4.3

AbstractDownload articleDownload article

pharmaceutical business, healthcare system, medicines, ObamaCare

Piękno gór a higiena duszy i ciała. O odczycie Henryka Nusbauma w Muzeum im. Tytusa Chałubińskiego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.10.12

AbstractDownload articleDownload article

mountains, Zakopane, hygiene, aesthetics, philosophy of medicine

Co słychać w Zakopanem? Wspomnienia Władysława Matlakowskiego na tle relacji podhalańskich z przełomu wieków

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.10.13

AbstractDownload articleDownload article

The Tatra Mountains, Zakopane, medicine, tourism

Medycyna w literaturze science fiction: od utopii poprzez fikcję ku nadziei (Recenzja: Henry G. Stratmann, „Using Medicine in Science Fiction. The SF Writer’s Guide to Human Biology”, Springer International Publishing, New York-London 2016, ss. 556)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.22.20

Download articleDownload article

medycyna, science fiction, eksploracja kosmosu, eksperymenty medyczne, practice medicine, science fiction, space exploration, medical experiments

Dokumentacja medyczna elementem bezpieczeństwa pracy ratownika medycznego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.323.14

AbstractDownload articleDownload article

emergency medicine, medical document, medical law, forensic medicine

The impact of generic medicines on the European pharmaceutical market: The example of Poland

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.4.20

AbstractDownload articleDownload article

generic medicines, monopoly, competition, patented drug, market access, social value

Mobilne aplikacje medyczne jako narzędzia wspierające organizację polskiego systemu ochrony zdrowia

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.4.22

AbstractDownload articleDownload article

mobile applications, medicine, patient, Internet, e-health, telemedicine

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout