Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Współczynnik SF jako miara strategicznego podziału głosów w mieszanych systemach wyborczych

AbstractDownload articleDownload article

split ticket voting, mixed member electoral systems, SF ratio, głosowanie podzielone, mieszany system wyborczy, współczynnik SF

Problematyka tożsamości personalnej w kontekście powołania i  zatrudnienia jednoosobowego zarządu w  jednoosobowej spółce z  ograniczoną odpowiedzialnością

AbstractDownload articleDownload article

private company limited by shares or by guarantee, one-person board, appointment of the sole shareholder to the one-person board of directors, employment of amember of the one-person board of directors, management contract

Unia Europejska jako wspólnota oparta na wartościach — znaczenie dla państw sąsiadujących

AbstractDownload articleDownload article

EU values, Lisbon Treaty, fundamental rights, EU neighbors, EU membership

Karta Polaka — próba niełatwej oceny

AbstractDownload articleDownload article

The Pole’s Card, consul, card issue, decline to issue, invalidate the Pole’s Card, membership in the Polish nation, карта поляка, діаспора, консул, видання — відмова видання — скасування карти поляка, приналежність до польського народу

Wystąpienie państwa członkowskiego z Unii Europejskiej w świetle art. 50 TfUE na przykładzie Wielkiej Brytanii

AbstractDownload articleDownload article

European Union, Member States, TFEU, withdrawal from the EU, Brexit, Європейський Союз, країни члени, Договір про функціонування ЄС, вихід з ЄС, Брексіт

Система членов предложения и принципы ее описания

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.34

AbstractDownload articleDownload article

member, syncretism, aspects, obligatory sentence member, optional sentence member, větný člen, synkretizmus, příznaky, hlavní větný člen, rozvíjející větný člen

Literackie wizerunki Romów

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.23.9.19

Download articleDownload article

Romowie, Cyganie, literatura, literackie wizerunki Romów, Roma community, Gypsy, literature, images of Roma community members in literature

Ustawowy zakaz działalności konkurencyjnej wobec członków zarządu spółek kapitałowych — zagadnienia wybrane

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.112.10

AbstractDownload articleDownload article

member of the board, prohibition against competitive activities, companies, competitive activity

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout