Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

From national to transnational and back: Memorial sites in transition

AbstractDownload articleDownload article

memorial sites, transnationalization of memory, Holocaust, miejsca pamięci, transnacjonalizacja pamięci, Holokaust

Fotografia i śmierć – uwikłanie i realna styczność

AbstractDownload articleDownload article

photography: pre-mortem, post-mortem, documentary photography, staged photographs, memorializing practices, theory of photography, death

Sprawa honoru. Przemówienie Józefa Becka, wygłoszone 5 maja 1939 roku w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, na tle zasad retoryki

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-5345.10.2

AbstractDownload articleDownload article

Józef Beck, rhetorical art, speech, address, Józef Beck, sztuka retoryczna, przemówienie, mowa, inventio, dispositio, elocutio, actio, memoria

Remembrance and education about the Holocaust and Gulag crimes at selected museums and memorial sites in the context of learning from the past and human rights education

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.40.3.7

AbstractDownload articleDownload article

Holocaust, Gulag, collective memory, education about human rights, museums, memorial sites

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout