Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Artykuł 145a § 1 ustawy — Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi jako podstawa do wydania wyroku przesądzającego merytorycznie o sposobie rozstrzygnięcia lub załatwienia sprawy administracyjnej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.320.10

AbstractDownload articleDownload article

proceedings before administrative courts, proceedings, judgment, merits, amendment

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout