Wyszukiwanie

Słowa kluczowe: Tylko słowa kluczowe:

Periodyk:

Autor:

ISSN:

Wyniki wyszukiwania:

Artykuły:

Чуттєве сприйняття романів Олеся Ульяненка

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

sensory perception, contemporary Ukrainian prose, transgression in literature, novel, violent metaphors, percepcja zmysłowa, współczesna ukraińska proza, transgresja w literatu­rze, powieść, brutalna metaforyka

Stylizacja mocy. Perswazyjność gatunków mowy

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

style, social relations, social roles, metaphores, new genres, styl, relacje społeczne, role społeczne, metafory, nowe gatunki

Prožitek a reflexe stáří ve vybraných prózách Bohumila Hrabala ze 70. let

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.48

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Bohumil Hrabal, 70s Czech fiction, literary representation of youth and old age, metaphors of human life, memory and perception of literary character, česká próza 70. rokov, literárna reprezentácia mladosti a  staroby, metafory ľudského života, pamäť a vnímanie literárnej postavy

Wojna w języku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-5345.8.1

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

image of war in language, semantic analysis, lexicography, war-related metaphors, obraz wojny w języku, analiza semantyczna, leksykologia, metaforyka wojenna

Polemika religijna jako wojna w wypowiedziach szesnasto- i siedemnastowiecznych autorów

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-5345.8.3

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

religious polemics, religious language, Reformation, Counter-Reformation, military metaphorics, polemiki religijne, język religijny, reformacja, kontrreformacja, metaforyka militarna

Koncept wojna w kronikach Bukowiny: dzienniku Iwana Bażanskiego oraz bukowińskim kalendarzu prawosławnym

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-5345.8.11

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

cognitive metaphor, linguistic and cultural unit, cognitive linguistic, metaphoric model, metafora kognitywna, lingwokulturemy, koncept, lingwistyka kognitywna, model metafory

Sport jako wojna — na przykładzie telewizyjnych transmisji sportowych z meczów piłki nożnej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-5345.10.8

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

sports broadcasting, sports on TV, visual means, war metaphor, telewizyjna transmisja sportowa, sport w telewizji, środki wizualne, metaforyka wojenna

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy