Wyszukiwanie

Słowa kluczowe: Tylko słowa kluczowe:

Periodyk:

Autor:

ISSN:

Wyniki wyszukiwania:

Artykuły:

La conceptualización metafórica del inicio y del final del sentimiento denominado alegría. Un estudio basado en corpus

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

conceptual metaphors, conceptualization of the emotions, cognitive scenarios of the emotions, meaning of the word alegría

Sprachliche Bilder und Modelle: Bedeutungskonstruktion abstrakter Begriffe durch Metaphernphraseme (Beispiele: GESUNDHEIT und RISIKO)

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

conceptualization, metaphors, phraseology, linguistic image, cognitive model

Чуттєве сприйняття романів Олеся Ульяненка

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

sensory perception, contemporary Ukrainian prose, transgression in literature, novel, violent metaphors, percepcja zmysłowa, współczesna ukraińska proza, transgresja w literatu­rze, powieść, brutalna metaforyka

Metafory dyskursu intertekstualności, metaforyka tekstylna

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

metaphor in science, textile metaphors, intertextuality, text (concept), conceptual metaphor

Obraz starości w późnej twórczości poetyckiej Jaroslava Seiferta („Morový sloup”, „Deštník z  Piccadilly”, „Býti básníkem”)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.44

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Jaroslav Seifert, Morový sloup, Deštník z Piccadilly, Býti básníkem, metaphors, linguistic picture of the world, old age, Jaroslav Seifert, Morový sloup, Deštník z  Piccadilly, Býti básníkem, metafora, jazykový obraz světa, stáří

Prožitek a reflexe stáří ve vybraných prózách Bohumila Hrabala ze 70. let

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.48

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Bohumil Hrabal, 70s Czech fiction, literary representation of youth and old age, metaphors of human life, memory and perception of literary character, česká próza 70. rokov, literárna reprezentácia mladosti a  staroby, metafory ľudského života, pamäť a vnímanie literárnej postavy

Das Spiel mit Metaphern in deutschen Geburtsanzeigen

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0435-5865.142.21

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Geburtsanzeige, Tageszeitung, Metaphorik, Multimodalität, bimodaler Text, Abbildung, German announcements of birth, daily newspaper, metaphors, multimodality, bimodal text, picture

Wojna w języku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-5345.8.1

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

image of war in language, semantic analysis, lexicography, war-related metaphors, obraz wojny w języku, analiza semantyczna, leksykologia, metaforyka wojenna

Zur Differenzierung zwischen konventionellen und nicht konventionellen Metaphern

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0435-5865.143.11

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

conventional metaphors, unconventional metaphors, conceptual metaphor theory, konventionelle Metaphern, nicht konventionelle Metaphern, konzeptuelle Metapherntheorie

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy