Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 1234 > >>

The role of PR in healthcare and social insurance reform in Poland and the United States

AbstractDownload articleDownload article

international PR, healthcare reform, public aff airs, insurance industry, PR methods

Przegląd doświadczeń europejskich i światowych w procesie pomiaru efektywności wykorzystania zasobów publicznego szkolnictwa wyższego

AbstractDownload articleDownload article

public higher education, public resources, education finance, efficiency, DEA method

Traducteurs polonais de la littérature de jeunesse française: pour un portrait collectif

AbstractDownload articleDownload article

literary translators, children’s literature, translated literature, bibliometric methods

Méthode et pratique du portrait: sur les traces des traducteurs

AbstractDownload articleDownload article

literary translators, portrait, methodology

Niemiecka lingwistyka dyskursu — próba bilansu i perspektywy

AbstractDownload articleDownload article

German discourse linguistics, methods of discourse analysis, linguistic discourse analysis, discourse according to Foucault

Zastosowanie metod językoznawstwa korpusowego i lingwistyki kwantytatywnej w analizie dyskursu

AbstractDownload articleDownload article

quantitative linguistics, corpus linguistics, discourse analysis, corpus, research method

Dyskurs o badaniach nad dyskursem w Niemczech

AbstractDownload articleDownload article

quantitative linguistics, corpus linguistics, discourse analysis, corpus, research method

Wydatki na edukację jako czynnik konkurencyjności gospodarek rynkowych

AbstractDownload articleDownload article

konkurencyjność, efektywność, efektywność względna, metoda badania efektywności DEA, edukacja, competitiveness, efficiency, relative effectiveness, DEA efficiency method, education

Konsensualny charakter procedury jako konstytutywna cecha ADR

AbstractDownload articleDownload article

methods of ADR, civil procedure, criminal procedure, administrative procedure

Profilowanie psychologiczne seryjnych zabójców

AbstractDownload articleDownload article

serial killer, murder, typology of killers, psychological profiling, deductive methods

„Rozterki” Jana Kochanowskiego i pewność siebie polonistów

AbstractDownload articleDownload article

methodology of teaching Polish language and literature, reading comprehension, textbook, historical semantics

Model standardu czytania

AbstractDownload articleDownload article

reading competence, understanding, teaching language, methodology of Polish language teaching

Go to page: 1234 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout