Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Logos metody filozoficznej w protagorasie Platona

AbstractDownload article

Platon, Protagoras, metoda

Wydatki na edukację jako czynnik konkurencyjności gospodarek rynkowych

AbstractDownload articleDownload article

konkurencyjność, efektywność, efektywność względna, metoda badania efektywności DEA, edukacja, competitiveness, efficiency, relative effectiveness, DEA efficiency method, education

Przyczynowość hipotetyczna. Problematyka ustalenia zakresu odpowiedzialności deliktowej w sytuacji wystąpienia tak zwanej przyczyny rezerwowej (causa superveniens)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.28.9

AbstractDownload articleDownload article

odpowiedzialność deliktowa, przyczyna rezerwowa (causa superveniens), przyczynowość hipotetyczna, dynamiczna koncepcja szkody, metoda obiektywna ustalania szkody, metoda dyferencyjna ustalania szkody, zasada pełnego odszkodowania, iability f or t ort, r eserve r eason ( causa superveniens), hypothetical causality, dynamic concept of damage, objective method of determining damages, differential method of determining damages, principle of full compensation

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout