Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

O nieporozumieniach dotyczących teorii ewolucji i epistemologicznych tego konsekwencjach

AbstractDownload article

teoria ewolucji, metodologia, nauka, weryfikacja, epistemologia

Założenia teoretyczne i metodologiczne nauk o polityce publicznej

AbstractDownload articleDownload article

public policy, multidisciplinarity, problem orientation, value orientation, research methods in public policy, nauki o polityce publicznej, wielodyscyplinarność, zorientowanie na problem, orientacja normatywna, metodologia nauk o polityce publicznej

Refleksje o wielości perspektyw badawczych w studiach nad dawną książką drukowaną i praktycznych pożytkach z tych badań

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0080-3626.61.1

AbstractDownload articleDownload article

metodologia badań nad dawną książką, layout (projekt) książki dawnej, methodology of studying old books, layout (design) of old books

O (możliwym) spojrzeniu na supersystem rozrywkowy z perspektywy wykorzystania wybranych osiągnięć językoznawstwa. Propozycja metodologiczna

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.24.21

AbstractDownload articleDownload article

supersystem rozrywkowy, językoznawstwo, metodologia, kultura popularna, supersystem of entertainment, linguistics, methodology, popular culture

„Chodzenie-wzdłuż-drogi” — rozważania metodologiczne o badaniu i pisaniu na temat bezdomności

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.22.4.5

AbstractDownload articleDownload article

homelessness, methodology, ethnoanimation, autoethnography, bezdomność, metodologia, etnoanimacja, autoetnografia, streetworking

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout