Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Zmiana modelu integracji w dobie kryzysu strefy euro

AbstractDownload articleDownload article

model integracji europejskiej, asymetryczna konfederacja, segmentacja polityczna, międzyrządowość, model of European integration, asymmetric confederation, political segmentation, intergovernmentalism

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout