Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Integracja polskich imigrantów w Belgii. Przypadek Polek i ich rodzin w Antwerpii

AbstractDownload articleDownload article

Polish immigration, Antwerp, Belgium, integration, minorities, work, immigrants, Turkish immigration, Moroccan immigration

Media culture and professionalism in reporting on minority issues in Bulgaria: Practices and problems

AbstractDownload articleDownload article

minorities, media, media culture, democracy, intercultural dialogue, media self-regulation

Media for Russian language minorities: The role of Estonian Public Broadcasting (ERR) 1990–2013

AbstractDownload articleDownload article

public service broadcasting, Russian language media, media for minorities, Estonia

Relacje węgiersko-słowackie w kontekście węgierskiej mniejszości narodowej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.24.12

AbstractDownload articleDownload article

Węgry, Słowacja, relacje, mniejszości narodowe, Hungary, Slovakia, relations, minorities

Tożsamość i wizerunek Polaków oraz przedstawicieli mniejszości niemieckiej na podstawie badań przeprowadzonych w obu tych grupach

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1642-5782.16(26).6

AbstractDownload articleDownload article

minorities in Poland, German minority, image of German minority, identity of German minority

The Contemporary British-Jewish Family and the Significance of Its Confines in "The Innocents", Francesca Segal’s Retelling of Edith Wharton

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0301-7966.57.1

AbstractDownload articleDownload article

rewriting, British-Jewish, religious minorities, family

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout