Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Granice dopuszczalności przeprowadzania testów genetycznych w celach medycznych u osób małoletnich. Rozważania na tle Europejskiej Konwencji Bioetycznej

AbstractDownload articleDownload article

genetic tests, minors, protection of vulnerable persons, genetic services, Convention on Human Rights and Biomedicine

Dziecko jako świadek w  procesie karnym w  ujęciu teoretycznym i  praktycznym

AbstractDownload articleDownload article

minors, witness, victim, interrogation

Judicial sentencing of minor and juvenile offenders. Remarks in the context of the Polish Criminal Code

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.42.4

AbstractDownload articleDownload article

judicial sentencing, rehabilitating the offender, sentencing minors or juveniles

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout