Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Cifras y sus secretarios. Un manuscrito desconocido de Tomás Tamayo de Vargas

AbstractDownload articleDownload article

secrecy — arcana cordis — arcana Dei — arcana imperii — arcana mundi — limits of knowledge — legibility of the world — kabbalah

The European Union’s voice in the debate of the global governance of the internet

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1899-5101.10.1(18).8

AbstractDownload articleDownload article

policy, governance, European Union, European Commission, internet, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), World Summits on the Information Society (WSIS)

Złożoność zjawiska mowy nienawiści w pozaprawnym aspekcie definicyjnym

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.39.2.8

AbstractDownload articleDownload article

hate speech, incitement to hatred, hate, freedom of speech, limits of freedom of speech, hate speech, incitement to hatred, hate, fascism, racism, antisemitism, relevance theory, dangerous speech, Gordon Allport, xenophobia, discrimination

The Concept of Judicial Discretion in Criminal Proceedings

AbstractDownload articleDownload article

judicial discretion, discretionary powers, the limits of judicial discretion, quasi-legislative powers, the rule of law, uznanie sędziowskie, dyskrecjonalna władza sądu, granice uznania sądowego, uprawnienia quasi-legislacyjne, zasada praworządności

Mits wroeginge der conscientien: het voorwaardelijk voorzetsel ‘mits’ al in de zestiende eeuw

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/8060-0716.27.3

AbstractDownload articleDownload article

mits, participle construction, translation, marker, conjunction, preposition, Dutch

Sposoby obejścia konstytucyjnego zakazu reelekcji — kazus Nikaragui

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.24.3

AbstractDownload articleDownload article

ograniczenia w reelekcji, reelekcja nieograniczona, Sąd Najwyższy, Nikaragua, Daniel Ortega, system prezydencki, limits of re-election, unlimited re-election, Supreme Court, Nicaragua, Daniel Ortega, presidencialism

Domniemanie prawidłowości milczącego załatwienia sprawy

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.114.1

AbstractDownload articleDownload article

silent dealing with the case, presumption of the correctness, durability, limits of durability, modes of verifi cation, milczące załatwienie sprawy, domniemanie prawidłowości, trwałość, granice trwałości, tryby weryfi kacji

„Mój dom moją twierdzą”. Rozważania na tle regulacji art. 25 § 2a k.k.

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.48.2

AbstractDownload articleDownload article

necessary self-defence, the limits of necessary self-defence, domestic trespass

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout