Wyszukiwanie

Słowa kluczowe: Tylko słowa kluczowe:

Periodyk:

Autor:

ISSN:

Wyniki wyszukiwania:

Artykuły:

Cifras y sus secretarios. Un manuscrito desconocido de Tomás Tamayo de Vargas

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

secrecy — arcana cordis — arcana Dei — arcana imperii — arcana mundi — limits of knowledge — legibility of the world — kabbalah

The European Union’s voice in the debate of the global governance of the internet

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1899-5101.10.1(18).8

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

policy, governance, European Union, European Commission, internet, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), World Summits on the Information Society (WSIS)

Złożoność zjawiska mowy nienawiści w pozaprawnym aspekcie definicyjnym

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.39.2.8

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

hate speech, incitement to hatred, hate, freedom of speech, limits of freedom of speech, hate speech, incitement to hatred, hate, fascism, racism, antisemitism, relevance theory, dangerous speech, Gordon Allport, xenophobia, discrimination

The Concept of Judicial Discretion in Criminal Proceedings

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

judicial discretion, discretionary powers, the limits of judicial discretion, quasi-legislative powers, the rule of law, uznanie sędziowskie, dyskrecjonalna władza sądu, granice uznania sądowego, uprawnienia quasi-legislacyjne, zasada praworządności

Mits wroeginge der conscientien: het voorwaardelijk voorzetsel ‘mits’ al in de zestiende eeuw

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/8060-0716.27.3

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

mits, participle construction, translation, marker, conjunction, preposition, Dutch

Sposoby obejścia konstytucyjnego zakazu reelekcji — kazus Nikaragui

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.24.3

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

ograniczenia w reelekcji, reelekcja nieograniczona, Sąd Najwyższy, Nikaragua, Daniel Ortega, system prezydencki, limits of re-election, unlimited re-election, Supreme Court, Nicaragua, Daniel Ortega, presidencialism

Domniemanie prawidłowości milczącego załatwienia sprawy

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.114.1

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

silent dealing with the case, presumption of the correctness, durability, limits of durability, modes of verifi cation, milczące załatwienie sprawy, domniemanie prawidłowości, trwałość, granice trwałości, tryby weryfi kacji

„Mój dom moją twierdzą”. Rozważania na tle regulacji art. 25 § 2a k.k.

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.48.2

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

necessary self-defence, the limits of necessary self-defence, domestic trespass

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy