Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Uwarunkowania i przebieg emigracji Polaków przed i po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej

AbstractDownload articleDownload article

emigracja, Unia Europejska, mobilność wewnątrzunijna, transformacja, integracja, emigration, European Union, intra-EU mobility, transformation, integration

Unijna polityka migracyjna wobec obywateli państw Europy Wschodniej — w stronę liberalizacji czy ograniczania swobody przypływu osób?

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2450-274X.2.4

AbstractDownload articleDownload article

Europa Wschodnia, granice zewnętrzne, liberalizacja, migracje, mobilność, Partnerstwo Wschodnie, polityka migracyjna, Polska, Unia Europejska, wizy, Eastern Europe, the European Union, external borders, inflow, local border movement, migration, social mobility, VFA&R agreements

Efektywność aktywnej polityki państwa na rynku pracy na przykładzie powiatu kępińskiego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.19.8

AbstractDownload articleDownload article

aktywizacja, aktywna polityka rynku pracy, bezrobocie, instytucje rynku pracy, mobilność, activation, active labour market policies, unemployment, labour market institutions, mobility

Mobilność artefaktów protestu. Maska Guya Fawkesa w cyklu kontestacji 2008–2017

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.22.4.7

AbstractDownload articleDownload article

artifacts’ mobility, social movements, Guy Fawkes’ mask, objects’ sociology, mobilność artefaktów, ruchy społeczne, maska Guya Fawkesa, socjologia przedmiotów

Kontrola mobilności a suwerenność terytorialna państw

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2450-274X.4.5

AbstractDownload articleDownload article

kontrola mobilności, kontrola graniczna, zarządzanie granicami UE, strefa Schengen, suwerenność terytorialna, mobility control, border control, European Union border management, Schengen area, territorial sovereignty

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout