Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 123 > >>

Декадентські мотиви в українському романі fin de siècle: Агатангел Кримський та Михайло Яцків

AbstractDownload articleDownload article

decadence, decadent hero, modernism, Ukrainian fin de siècle novel, sexuality, aestheticism, Ahatanhel Kryms’kyi, Mykhailo Yatskiv

Божанска Уметност Телесног

AbstractDownload articleDownload article

cultural reading of the body, Eros, Pornos, de Sade, folklore erotic tradition, postmodernism

Тело в постмодернистском дискурсе (на примере творчества Виктора Ерофеева)

AbstractDownload articleDownload article

post-modernism, physiology, post-Russian reality, culture

Ciało nie jest ważne? Modernistyczne eksperymenty ze sferą soma w dramacie Ołeksandra Ołesia

AbstractDownload articleDownload article

Oleksandr Oles, body, Ukrainian drama, modernism, symbolism

Любов і сексуальність у художній прозі «романтиків вітаїзму»

AbstractDownload articleDownload article

artistry, vitaism’s romantics, aesthetics, modernism, creation

La metateatralidad como un concepto de la autonomía del arte moderno

AbstractDownload articleDownload article

metatheatre, Polish and Spanish theatre of the 20th century, the idea of modernism in the broader sense

Sen — najrealniejszy z bytów? Motywy oniryczne w rosyjskiej prozie kobiecej początku XX wieku (opowiadania On oraz Sny Jewdokii Nagrodskiej)

AbstractDownload articleDownload article

modernism, Russian women’s prose, oneiric motifs

Ulisses Jamesa Joyce’a i Moscoviada Jurija Andruchowycza w horyzoncie mitologicznym

AbstractDownload articleDownload article

postcolonialism, colonialism, myth, modernism, postmodernism

Модель «расщепленного мозга» в романе Виктора Пелевина Ампир В

AbstractDownload articleDownload article

cognitive poetics, postmodernism, the text of the left hemisphere of the brain

Une histoire vraie : La Terre et le ciel de Jacques Dorme d’Andreï Makine comme exemple de métafiction historiographique

AbstractDownload articleDownload article

postmodernism, historical novel, historiographic metafiction, Andreï Makine, Linda Hutcheon

Любовный аффект в ранней лирике Рюрика Ивнева

AbstractDownload articleDownload article

R. Ivnev, love affect, “untold”, modernism/neomodernism, R. Iwniew, miłosny afekt, „niewyrażalne”, modernizm/neomodernizm

Smak życia — smak śmierci. Uczta Władimira Sorokina

AbstractDownload articleDownload article

Vladimir Sorokin, postmodernism, food, cannibalism, culture–pseudoculture, Владимир Сорокин, постмодернизм, еда, канибализм, культура–псевдокультура

Go to page: 123 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout