Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 123 > >>

Ciało jako pretekst do rozważań ogólniejszych w poezji Wisławy Szymborskiej

AbstractDownload articleDownload article

motif of the body, poetry of Wisława Szymborska, alienation of women in their own body, otherness of a human being in the world of living beings, body as an innocent object of oppression

Обнаженное мужское тело в пластическом дискурсе Кузьмы Петрова-Водкина

AbstractDownload articleDownload article

Petrov-Vodkin, drawing, painting, figures of naked boys, male body structure, plastic gesture, pose, dynamics of the body, the motif of bathing, boys’ games and plays

Як тіло словом стало: "міфологія тілесності" в українській постмодерній прозі

AbstractDownload articleDownload article

Ukrainian postmodern prose, a human body, archetypal and mythological motifs, aspects of birth and death

Sen w strategii literackiej i ideologicznej (na wybranych przykładach z serbskiej hagiografii)

AbstractDownload articleDownload article

dream, falling asleep, leaving, motif, literature, ideology, Serbian hagiography, text, life, death, miracles

Сон в українській бароковій літературі

AbstractDownload articleDownload article

Hell in Baroque, the motif of the dream, laziness, righteousness, sin

Поэтика и функции сновидений в сюжетосложении русской высокой комедии (Недоросль, Горе от ума, Ревизор)

AbstractDownload articleDownload article

motif of sleep and dreams, Russian high comedy, Fonvizin, Griboedov, Gogol

Sen w koncepcji artystycznej utworów Antona Czechowa

AbstractDownload articleDownload article

Anton Chekhov, dream, oneiric motifs, psycho-physical state of human

Sen — najrealniejszy z bytów? Motywy oniryczne w rosyjskiej prozie kobiecej początku XX wieku (opowiadania On oraz Sny Jewdokii Nagrodskiej)

AbstractDownload articleDownload article

modernism, Russian women’s prose, oneiric motifs

Между явью и сонным кошмаром: рассказ Бруно Ясенского Нос

AbstractDownload articleDownload article

Bruno Jasienski, grotesque ambivalence, dream motif, Nazism

Sen w prozie Walentina Rasputina

AbstractDownload articleDownload article

Valentin Rasputin, dreams, oneiric elements, motif of dream

Мотиви сонних марень у вибраних прозових творах Юрія Андруховича та Оксани Забужко

AbstractDownload articleDownload article

Ukrainian postmodern prose, motifs of dreams, abaissement du niveau mental, inner conflict

Sny o Májovém snu minsterberského knížete a kladského hraběte Jindřicha mladšího z Poděbrad

AbstractDownload article

ater Minnesang, courtly lyrics, locus amoenus, motif of dreams, Czech medieval lyric

Go to page: 123 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout