Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 12 > >>

Gramaticalización por metonimización. El caso de las perífrasis verbales de gerundio y de participio

AbstractDownload articleDownload article

auxiliarization, grammaticalization, metonymy, verb of movement

La autoimagen de los narradores hispanoamericanos contemporáneos en sus comentarios y críticas del estado actual de la literatura de su continente: posboom, McOndo y cra

AbstractDownload articleDownload article

Spanish-American literature of 20th and 21st centuries, new movements, criticism

Na brzegach snu: zasypianie i przebudzenie w utworach współczesnej prozy rosyjskiej

AbstractDownload articleDownload article

contemporary Russian prose, sleep, reality, unreality, movement

Oferta Towarzystwa Wydawniczego we Lwowie w świetle katalogu z 1910 roku

AbstractDownload articleDownload article

Towarzystwo Wydawnicze (The Publishing Society), publishing catalogues, Lvov, National Democracy, publishing movement, katalogi wydawnicze, Lwów, Narodowa Demokracja, ruch wydawniczy

Wokół koncepcji społeczeństwa alternatywnego — 30 lat Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego

AbstractDownload articleDownload article

anarchism, Alternative Society Movement, Freedom and Peace, system, government, the left, freedom

Wybory w Rosji 2011 i 2012 roku. Zmiana czy stagnacja społeczno-polityczna

AbstractDownload articleDownload article

political rivalries, electoral campaign, transformation, social movements, political protests, rywalizacja polityczna, kampania wyborcza, transformacja, ruchy społeczne, protesty polityczne

Recenzja: W obawie przed islamizmem. Uwagi na marginesie książki Krzysztofa Izaka

AbstractDownload articleDownload article

islamism, Krzysztof Izak, islamic movements, wahhabism, jihad

Unijna polityka migracyjna wobec obywateli państw Europy Wschodniej — w stronę liberalizacji czy ograniczania swobody przypływu osób?

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2450-274X.2.4

AbstractDownload articleDownload article

Europa Wschodnia, granice zewnętrzne, liberalizacja, migracje, mobilność, Partnerstwo Wschodnie, polityka migracyjna, Polska, Unia Europejska, wizy, Eastern Europe, the European Union, external borders, inflow, local border movement, migration, social mobility, VFA&R agreements

Narrating Resistance: Ludmilla Alexeyeva and Paul Goldberg’s „The Thaw Generation” (1990)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2353-8546.1(5).5

AbstractDownload articleDownload article

life writing, Soviet Union, dissidents, Human Rights Movement, 1960s–1980s

Obrót nieruchomościami w Unii Europejskiej wobec swobody przepływu kapitału

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.323.17

AbstractDownload articleDownload article

real property trade, free movement of capital, European Union, internal market, common market

Somaestetyka i gastronomia Kilka myśli o sztuce jedzenia

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.21.2.3

AbstractDownload articleDownload article

somaesthetics, gastronomy, eating, art, the senses, posture, movement, time, mindfulness, pleasure,

Criticism of “fascist nostalgia” in the political thought of the New Right

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.40.3.6

AbstractDownload articleDownload article

New Right, Fascist Nostalgia, Italian Social Movement

Go to page: 12 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout