Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Partycypacja katowickiej wspólnoty lokalnej w wyborach do organów władzy samorządu miejskiego i rad jednostek pomocniczych. Analiza zjawiska na podstawie wybranych zmiennych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.20.12

AbstractDownload articleDownload article

municipal elections in Katowice, turnout, invalid votes, wybory samorządowe w Katowicach, frekwencja, głosy nieważne

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout