Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Синестезия в пространстве художественного творчества (Александр Скрябин и Владимир Набоков)

AbstractDownload articleDownload article

synesthesia, Alexander Scriabin, Vladimir Nabokov, the world of creation, strategy, lumiere, memory, sense, synestezja, Aleksandr Skriabin, Władimir Nabokow, świat artystyczny, strategia, światło i muzyka, pamięć, wrażeniowość

Perswazja i dyskurs Zła we współczesnej muzyce popularnej na przykładach Rolling Stones i Extremoduro

AbstractDownload articleDownload article

contemporary popular music, Satanism, Rolling Stones, Extremoduro, discourse of Evil, dramatic monologue, współczesna muzyka popularna, Satanizm, Rolling Stones, Extremoduro, dyskurs Zła, monolog dramatyczny

Fłojera grała pierwsza. Muzyka w Na wysokiej połoninie Stanisława Vincenza a muzyka huculska

AbstractDownload articleDownload article

Karpaty, Huculszczyzna, tradycja, muzyka, przyroda, Carpathians, Hutsul, tradition, music, nature

Hardcore, hard-core i hardkor

AbstractDownload articleDownload article

hardcore, hard-core, hardkor, ekstremum, pornografia, literatura, muzyka, hardcore, hard-core, hardkor, extreme, pornography, literature, music

Trendy zmian na rynku muzycznym w Polsce

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.27.2

AbstractDownload articleDownload article

music market, music brand, phonogram, music streaming, rynek muzyczny, branża muzyczna, fonogram, muzyka strumieniowana

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout