Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Orzekanie merytoryczne sądów administracyjnych

AbstractDownload articleDownload article

administrative courts, proceedings before administrative courts, acquisition of substantive competence, constitution, amendment, Supreme Administrative Court, sądy administracyjne, postępowanie sądowoadministracyjne, nabycie kompetencji merytorycznej, konstytucja, nowelizacja, Naczelny Sąd Administracyjny

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout