Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Bułgarski sen o XIX-wiecznym odrodzeniu narodowym

AbstractDownload articleDownload article

Bulgarian national revival, socio-political journalism, Bulgarian literature

Czeskie sny Vladimíra Macury

AbstractDownload article

myth, dream, Czech National Revival, Vladimír Macura

Bulharský sen o rozkoši aneb dotyky obrozenecké smyslnosti

AbstractDownload articleDownload article

Bulgaria, National Revival, image of woman, Georgi Danchov, Nikolay Pavlovich, Bułgaria, odrodzenie narodowe, obraz kobiety, Georgi Danczow, Nikołaj Pawłowicz

Bułgarzy „dotykają” historii — rola przeszłości historycznej w bułgarskim odrodzeniu narodowym

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.162.3

AbstractDownload articleDownload article

Bulgaria, history, literature, national revival, Bugarska, istorija, književnost, nacionalni preporod

„Nejstarší nejvíc nes’”: stáří Shakespearova krále Leara v českých obrozeneckých překladech

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.38

AbstractDownload articleDownload article

William Shakespeare, King Lear, translation, Czech National Revival, Prokop Šedivý, Josef Kajetán Tyl, Ladislav Čelakovský, Król Lear, przekład, czeskie odrodzenie narodowe

Między nobilitacją a deprecjacją. Ideologiczne kody postrzegania starości w dziewiętnastowiecznej literaturze czeskiej (przypadek Karla Václava Raisa)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.41

AbstractDownload articleDownload article

experience, tradition, memory, ideology, National Revival, zkušenost, tradice, paměť, ideologie, Národní obrození

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout