Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Przejęcie i likwidacja katolickiej organizacji Caritas w województwie wrocławskim w 1950 roku

AbstractDownload articleDownload article

church’s charitable activity, state supervision over the church, forced management, compulsory liquidation, nationalization

From national to transnational and back: Memorial sites in transition

AbstractDownload articleDownload article

memorial sites, transnationalization of memory, Holocaust, miejsca pamięci, transnacjonalizacja pamięci, Holokaust

Aksjologia i prawo przekształceń własnościowych w gospodarce

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.114.40

AbstractDownload articleDownload article

possessional transformation, nationalization, reprivatization, municipalization, franchisement, privatization, public business, przekształcenia własnościowe, nacjonalizacja, reprywatyzacja, komunalizacja, uwłaszczenie, prywatyzacja, interes publiczny

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout