Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

O nieporozumieniach dotyczących teorii ewolucji i epistemologicznych tego konsekwencjach

AbstractDownload article

teoria ewolucji, metodologia, nauka, weryfikacja, epistemologia

Spisek Darwina

AbstractDownload article

Darwin, nauka, teoria ewolucji

Obrona dorobku naukowego z okresu PRL oraz haseł stalinowskiej propagandy. Replika na recenzję Andrzeja Garlickiego pt. „Popis ignorancji”, PH, t. CI, zeszyt 1, s. 121–125

Download articleDownload article

Przewrót majowy, nauka, PRL, stalinizm

Truth, reality and science in the views of American pragmatists with regard to Charles S. Peirce and William James

AbstractDownload articleDownload article

pragmatism, truth, science, scientism, Ch. Peirce, W. James, paradigm, conventionality, usability, pragmatyzm, prawda, nauka, naukowość, Ch. Peirce, W. James, paradygmat, konwencjonalność, użyteczność

Kapitalizm w poglądach politycznych i ekonomicznych ks. Antoniego Szymańskiego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.20.11

AbstractDownload articleDownload article

kapitalizm, praca, bezrobocie, katolicka nauka społeczna, Antoni Szymański, capitalism, labour, unemployment, catholic social teaching

W stronę konstruowania teorii o polityce — szansa lepszego zrozumienia fenomenu polityki

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.23.1

AbstractDownload articleDownload article

political science, politics, theory of politics, constructivism, nauka o polityce, polityka, teoria polityki, konstruktywizm,

Alternative «nows» and «thens» to be

AbstractDownload articleDownload article

kanon sztuki, sztuka i nauka, sztuka i technologia, sztuka i ideologia, główne nurty sztuki współczesnej, sztuka mediów

Bruno Latour, czyli teoria miłości-sieci. Szkic z antropologii nauki

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.22.1–2.4

AbstractDownload articleDownload article

anthropology of knowledge, Anthropocene, Western cosmologies, science-religion relationships, antropologia wiedzy, antropocen, kosmologie współczesne, relacje nauka–religia

Wpływ antropologii na naukę prawa

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.28.21

AbstractDownload articleDownload article

antropologia, nauka, prawo, antropologia prawna, anthropology, science, law, legal anthropology

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout