Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 12 > >>

Между явью и сонным кошмаром: рассказ Бруно Ясенского Нос

AbstractDownload articleDownload article

Bruno Jasienski, grotesque ambivalence, dream motif, Nazism

Kastracja przestępców seksualnych w Trzeciej Rzeszy w świetle śląskich dokumentów prowincjonalnych

AbstractDownload articleDownload article

Third Reich, criminal law, castration, sexual offences, punishment, totalitarianism, Nazism

Stosunek Adolfa Hitlera do spraw polskich od zarania nazizmu do jego upadku

AbstractDownload articleDownload article

Hitler, Nazism, Slavs, Poles, nationalism, racism

Elementy tradycji ustaszowskiej i ich znaczenie w procesie kształtowania się chorwackiej tożsamości narodowej po rozpadzie Socjalistycznej Federalnej Republiki Jugosławii

AbstractDownload articleDownload article

Croatia, Ustaše, Ante Pavelić, Franjo Tuđman, totalitarianism, Fascism, Nazism

Recenzja: O kontrowersyjności zestawiania nazwiska Nietzschego z nazizmem. Refleksje nad warsztatem badawczym naukowca na podstawie książki Stephena R.C. Hicksa "Nietzsche i naziści"

AbstractDownload articleDownload article

Hicks, Nazism, Nietzsche, credibility, scholarly monograph

Kiedy sacrum sprofanowano, czyli sanktuarium św. Anny w czasie II wojny światowej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.38.2.6

AbstractDownload articleDownload article

Second World War, Nazism, ministry, monastery, Franciscans in Annaberg, sanctuary in Annaberg

Vivere est cogitare. Szkic o dorobku naukowym prof. Marii Zmierczak

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.38.4.2

AbstractDownload articleDownload article

Maria Zmierczak, liberalism, fascism, nazism, totalitarianism, rule of law, political and legal doctrines

Polskie interpretacje totalitaryzmu. O niektórych efektach prac prowadzonych w Ośrodku Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.40.4.12

AbstractDownload articleDownload article

totalitarianism, nazism, communism, fascism, Poland, Lithuania, Slovakia

Śmierć porwana. O terezińskiej sztuce Hledáme strašidlo Hanuša Hachenburga z 1943 roku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.168.27

AbstractDownload articleDownload article

Theresienstadt, theatre, Death, retrotopia, Nazism, Terezín, divadlo, Smrt, retrotopie, nacismus

Polityka gospodarcza III Rzeszy w ujęciu polskich ekonomistów tamtego czasu

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.41.2.3

AbstractDownload articleDownload article

Nazism, economic policy, investment multiplier, Leopold Caro, Paweł Sulmicki

Hermann Cohen i Drugi. Triumf i upadek „czystego rozumu”

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1895-8001.14.3.3

AbstractDownload articleDownload article

Neo-Kantianism, Judaism, the Other, dialogue, Nazism, “pure reason”

Idee Carla Schmitta w dorobku Wiesława Kozuba-Ciembroniewicza

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.41.3.2

AbstractDownload articleDownload article

Wiesław Kozub-Ciembroniewicz, Carl Schmitt, totalitarianism, Nazism, fascism

Go to page: 12 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout