Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Ukraińska terminologia informatyczna: stan, problemy, zapożyczenia

AbstractDownload articleDownload article

Українська комп‘ютерна термінологія, запозичення, неологізми, Ukrainian computer terminology, borrowings, neologisms

Spremembe v leksiki in skladnji v sodobni slovenščini

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.42

AbstractDownload articleDownload article

lexis, syntax, semantic change, word-formation, neologisms, leksyka, składnia, tworzenie znaczeń, słowotwórstwo, neologizmy

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout