Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 12 > >>

A walk in the public relations field: Theoretical discussions from a social media and network society perspective

AbstractDownload articleDownload article

public relations, network society, changes, professionalism, social media

Nina on the Net. A study of a politician campaigning on social networking sites

AbstractDownload articleDownload article

e-campaigning, Late Modernity, Deliberative Democracy, Political Communication, Social Networking Sites

Social media in campaigning — citizens and politicians in the 2010 Swedish election

AbstractDownload articleDownload article

political involvement, online participation, social media networks, internet use, personalized profiles, digital divide

Instytucjonalizm i jego znaczenie w analizie różnorodności form aktywności gospodarczej i zróżnicowania gospodarek kapitalistycznych

AbstractDownload articleDownload article

institutionalism, institutions, evolution, embeddedness, capitalism, network

Przedsiębiorstwo międzynarodowe w perspektywie sieci biznesowej

AbstractDownload articleDownload article

international enterprise, business network

Sieć teletransmisyjna Interpolu jako narzędzie międzynarodowej współpracy policyjnej

AbstractDownload articleDownload article

communication network, criminality, General Secretariat, I-24/7, information, Interpol

Co-creation and co-operation in business models

AbstractDownload articleDownload article

value co-creation, enterprise cooperation, marketing, customer orientation, networking

Szanse i zagrożenia rozwoju koncepcji Big Data na przykładzie sektora publicznego

AbstractDownload articleDownload article

digital economy, Big Data, personal data, new technologies, Internet, social networking, gospodarka cyfrowa, dane osobowe, nowe technologie, sieci społecznościowe

Нереалізований проект Віктора Глушкова — втрачений шанс для радянської економіки

AbstractDownload articleDownload article

Victor Glushkov, information society, economy, reforms, computer network, Виктор Глушков, информационное общество, экономика, реформы, компьютерная сеть

Metody pomiaru kapitału społecznego jako podstawowego zasobu społeczeństwa obywatelskiego

AbstractDownload articleDownload article

kapitał społeczny, metody pomiaru, wskaźniki pomiaru kapitału społecznego, struktury społeczne, zmienne pomiarowe struktur społecznych, strukturalna analiza sieciowa, perspektywa zorientowana na aktora, social capital, methods of measuring, indicators of social capital, social structures, variables of social capital, structural analysis of networks, actor-oriented perspective

Remixing international news reporting: Towards a renewed confederacy of correspondences

AbstractDownload articleDownload article

counter-power, global journalism, remix, international news reporting, networked journalism

Constructing identity on social networks. An analysis of competences of communication constituted on Facebook.com

AbstractDownload articleDownload article

identity, communication, social networks, network analysis, Facebook

Go to page: 12 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout