Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Deutsche und polnische Bezeichnungen für europäische Organisationen – eine strukturelle Analyse im Lichte der Übersetzungsstrategien

AbstractDownload articleDownload article

Eigennamen in der Translation, Bezeichnungen für Institutionen, Nominationsprozesse im Polnischen und im Deutschen, Names in translation, institution names, naming processes in Polish and German

Funkcje formantów zdrabniających w nominacji części ciała

AbstractDownload articleDownload article

semantics, word formation, diminutive, nomination, names of body parts

Rosyjskie złożenia z formantem paradygmatycznym w grupie leksykalno-semantycznej „Nazwy osób, wyodrębnione ze względu na zawód lub rodzaj działalności” i ich polskie odpowiedniki

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.20

AbstractDownload articleDownload article

nomination, word formation, compound noun, derivate, unmotivated word, номинация, cловообразование, cложение, дериват, немотивированное слово

Entre le sacré et le profane. Le discours journalistique français sur l’affaire Pussy Riot

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0557-2665.66.12

AbstractDownload articleDownload article

journalistic discourse, nomination, Pussy Riot, Russia

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout